Hanstholm hallens cafeteria

Cafeteriet er placeret i "mellembygningen" mellem de 2 haller. 

Cafeteriet drives af halinspektør Kenneth Corell og er åben, når der er arrangementer og stævner i Hallerne.