GREEN SPORT FACILITY er et miljømærke for idrætsanlæg, som sportshaller, svømmeanlæg, sportspladser, skøjtehaller og arenaer.
Ordningen er en søster-ordning til Green Key, som findes på hoteller og som følger samme tankegang, principper og kontrolforanstaltninger.
GREEN SPORT FACILITY belønner anlæg, der tænker bæredygtigt og gør en ekstra indsats for at passe på miljøet og lokal området.
Det sker ved både at gøre en indsat i forhold til eget anlæg, men også ved at informere og arbejde for at brugere, foreninger og samarbejdspartnere bidrager til og støtter op om det bæredygtige arbejde.